Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

Programátor webových aplikací

14. května - 8. června 2018
• osvědčení s celostátní platností (akreditace MŠMT ČR)
• denní výuka od 8:00 do 14:00 h
• 120 vyučovacích hodin za 25.000 Kč
• vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

 

kurz obsluh stavebních strojů

11. - 18. června 2018
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

 

vzdělání - největší bohatství

Rekvalifikační kurzy, semináře, všechny naše vzdělávací akce jsou určeny jednotlivcům, firmám i nezaměstnaným evidovaným na úřadu práce. Všechny naše rekvalifikační kurzy mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V oblasti vzdělávání dospělých působíme již od roku 1990.

Naše nabídka

  • jednodenní semináře na aktuální témata jako nejlepší a nejrychlejší metodu získání nových informací
  • krátkodobé semináře a kurzy k prohloubení a rozšíření znalostí, vědomostí a dovedností
  • dlouhodobé kurzy (intenzivní i běžné, kvalifikační i rekvalifikační) jako systematická příprava pro výkon odborných a specializovaných pracovních profesí

Úspěšný absolvent rekvalifikačního kurzu získá osvědčení s platností na celém území České republiky.

Lektoři

převážně spolupracující externisté, jsou učitelé středních a vysokých škol, pracovníci státních institucí a úřadů, bezpečnostních složek, odborníci z právní a ekonomické sféry, poradenských a vzdělávacích agentur, specialisté z nejrůznějších technických oborů.

Výuka

probíhá ve třech multimediálních učebnách. Z toho jedna je vybavena počítači.

Plně se podřizujeme potřebám klienta. Preferujeme individuální přístup.
Veškeré naše aktivity jsou vedeny snahou poskytovat vysokou úroveň služeb.

 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek