Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

kurz obsluh stavebních strojů

29. října - 5. listopadu 2019
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

seminář Uplatňování DPH v roce 2019 a 2020

• 28. listopadu 2019 (čtvrtek, 9:00 - 14:00 h.)
• přednáší Ing. Dagmar Švecová - auditorka AUDIDA, s. r. o.
• cena 1.450 Kč vč. DPH a občerstvení

 

seminář Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2019 a novinky 2020

• 12. prosince 2019 (čtvrtek, 9:00 - 14:00 h.)
• přednáší Ing. Dagmar Švecová - auditorka AUDIDA, s. r. o.
• cena 1.450 Kč vč. DPH

 

 

Přestupkové řízení v návaznosti na zákon o provozu na pozemních komunikacích

Vzdělávání úředníků probíhá v Mostě, sídle naší společnosti, nebo ve Vašem úřadě.

AK/PV-260/2009

Účastníci kurzu, úředníci územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti na úseku přestupků získají ucelený výklad o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a postupu v přestupkovém řízení.

Po ukončení vzdělávací akce obdrží každý účastník v souladu se zněním § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání.

Obsah:

 • Zákon o přestupcích – základní pojmy
  • přestupek, zavinění,
  • věk a nepříčetnost
  • sankce (napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci),
  • ochranná opatření, 
  • zánik odpovědnosti.
 • Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství
 • Řízení o přestupcích
  • příslušnost
  • společné řízení
  • součinnost
  • podávání vysvětlení
  • odložení věci
  • zahájení, zastavení řízení
  • ústní jednání
  • rozhodnutí
  • doručování
  • odvolání
 • Dotazy, diskuze

organizace přednášky (kdy, kde, v kolik, jak)

 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek