Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

Programátor webových aplikací

14. května - 8. června 2018
• osvědčení s celostátní platností (akreditace MŠMT ČR)
• denní výuka od 8:00 do 14:00 h
• 120 vyučovacích hodin za 25.000 Kč
• vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

 

kurz obsluh stavebních strojů

11. - 18. června 2018
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

 

Správní řízení

Vzdělávání úředníků probíhá v Mostě, sídle naší společnosti, nebo ve Vašem úřadě.

AK I./PV-393/2012

Rozšíření a prohloubení vědomosti a znalosti úředníků vykonávajících správní činnost v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku. Přednášky zahrnují aktuální změny v legislativě a reagují na nové právní normy.

Po ukončení vzdělávací akce obdrží každý účastník v souladu se zněním § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání.

Obsah:

  • rozsah působnosti správního řádu
  • použití správního řádu na rozhodování v oblasti územní samosprávy
  • správní orgány a účastníci řízení
  • zjišťování podkladů pro rozhodnutí
  • zajištění průběhu účelu řízení
  • rozhodnutí
  • přezkoumávání rozhodnutí
  • výkon rozhodnutí
  • dotazy, diskuze

organizace přednášky (kdy, kde, v kolik, jak)

 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek