Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

aktuální nabídka

kurz obsluh stavebních strojů

20. - 27. února 2018
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

základní kurz obsluh stavebních strojů

Kurz je určen pro uchazeče, kteří nevlastní průkaz strojníka a mají zájem o obsluhu vyjmenovaných stavebních strojů:

nakladač kolový .......... nakladač pásový ........... dozér kolový .......... dozér pásový
rypadlo - korečkové, pásové, kolové, automobilní (s pohonem spalovacím i elektro)
speciální tahače stavebních mechanismů ........... válce silniční ........... autograjdry
skrejpry ........ dempry (tahače) ........ kompaktory ........ drenážní frézy ........ finišery
trubkoukladače ...... rýhovače ...... sněhové frézy ..... korečková hlubidla .... a další

vstupní podmínky

.
Do strojnického kurzu může být přijata osoba, která:

  • má věk minimálně 18 let
  • má odpovídající řidičské či jiné oprávnění (s sebou)
  • absolvovala 300-400 hodin praxe na konkrétním stroji, viz vyhl. č. 77/1965 Sb.
    (potvrzuje strojník svým jménem a číslem průkazu na vaši přihlášku ke zkoušce)
  • doručí nám nejpozději v den zahájení kurzu tuto přihlášku ke zkoušce vč. lékařského potvrzení(!!) o zdravotní způsobilosti a vč. fotografie (3,5 x 4,5 cm)
  • má k dispozici návod k obsluze daného stroje (s sebou)
  • odešle nám elektronickou objednávku (naleznete dole na stránce - modrá) nejpozději 2 týdny před zahájením kurzu, pozdější přihlášení s námi konzultujte!

Pozn.: Lékařské potvrzení má platnost jeden rok.

organizace průběhu kurzu (kde, v kolik, jak)

Kurz obsluh stavebních strojů je vhodný...
pro nezaměstnané jako rekvalifikace....

 
Osnova kurzu:
má dvě části - obecnou a specializovanou. Obecnou absolvují účastníci odborného výcviku společně, zahrnuje vybrané otázky z konstrukce a údržby strojů, technologie práce, BOZP a životního prostředí. Specializovanou absolvuje každý dle svého zaměření, resp. typu stroje.

Absolvent kurzu získá strojnický průkaz. Průkaz strojníka vystavuje Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo orgán jím pověřený a je platný na celém území ČR.

 

Více informací získáte na tel. č. 777 780 530 nebo nám napište.

Do poznámky v objednávce prosím uveďte KONKRÉTNÍ SKUPINU STROJŮ
(lopatové rýpadlo kolové, finišer, nakladač pásový... atd.). Jednotlivé skupiny naleznete na druhé straně přihlášky ke zkoušce, kterou nám ponesete vyplněnou v den zahájení.

 
stavební stroje - základy (do poznámky KONKRÉTNÍ SKUPINU STROJŮ!) 
termín: 20. - 27. února 2018 objednat
cena: 5929 Kč
popis: cena za komplet (54 h+závěrečná zkouška+průkaz strojníka+21% DPH)
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek