Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

seminář Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2019 a novinky 2020

• 12. prosince 2019 (čtvrtek, 9:00 - 14:00 h.)
• přednáší Ing. Dagmar Švecová - auditorka AUDIDA, s. r. o.
• cena 1.450 Kč vč. DPH a občerstvení

 

rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím VT

• 21. ledna - 5. května 2020
• každé úterý a čtvrtek 16:00-19:30 h + 6 x sobota 8:00-12:30 h
• 160 vyučovacích hodin za 13.500 Kč

 

kurz obsluh stavebních strojů

4. - 11. února 2020
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

 

rekvalifikační kurz Strážník obecní/městské policie (prolongace)

Výukový program prolongačního kurzu zahrnuje rozsah vědomostí potřebných pro složení ústní kvalifikační zkoušky před komisí MV ČR podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění, kterou absolvent kurzu prokáže svou odbornou způsobilost k výkonu povolání strážník/ce obecní policie.

V průběhu prolongačního kurzu jsou probrány všechny ústní otázky, zvýšená pozornost je věnována legislativním změnám, resp. otázkám, kde je nejčastěji při zkoušce chybováno. Vzhledem k rozsahu problematiky není možné v kurzu do podrobna obsáhnout vše. Je nezbytné, aby strážník byl již před nástupem do kurzu se zkušebními otázkami ke zkoušce strážníka obeznámen, k přednáškám přistupoval aktivně a ke zkoušce se připravoval také formou samostudia.

Všechny potřebné informace ke zkoušce naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Kurz k obnovení platnosti způsobilosti strážníků, tzv. prolongace, je pětidenní.
Vyučování je zahájeno vždy v 8:00 hodin a ukončeno v závěrečný den do 15:00 hodin.

Více informací ke kurzům pro obecní policii na tel. č. 417 633 295, 777 780 530 nebo nám napište.

OBJEDNÁVKA KURZU na úvodní straně.

 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek