Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

Programátor webových aplikací

14. května - 8. června 2018
• osvědčení s celostátní platností (akreditace MŠMT ČR)
• denní výuka od 8:00 do 14:00 h
• 120 vyučovacích hodin za 25.000 Kč
• vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

 

kurz obsluh stavebních strojů

11. - 18. června 2018
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

 

Výcvik k používání služební zbraně a donucovacích prostředků

Výcvik k používání služební zbraně a donucovacích prostředků je nezbytnou podmínkou pro složení zkoušky z odborné způsobilosti před komisí MV ČR.

Máme zajištěny odborné lektory oprávněné k provedení výcviku, po přezkoušení frekventant obdrží Potvrzení o vykonání výcviku čekatele/strážníka (v souladu s prováděcí vyhláškou MVČR č. 418/2008 Sb., příloha č. 2).

Tento kurz probíhá jako samostatný ve dvou dnech (12 vyučovacích hodin) nebo může být součástí  prolongačního kurzu.

Více informací ke kurzům pro obecní policii na tel. č. 417 633 295. 777 780 530 nebo nám napište.

OBJEDNÁVKA KURZU na úvodní straně.

 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek