Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

kurz obsluh stavebních strojů

29. října - 5. listopadu 2019
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

seminář Uplatňování DPH v roce 2019 a 2020

• 28. listopadu 2019 (čtvrtek, 9:00 - 14:00 h.)
• přednáší Ing. Dagmar Švecová - auditorka AUDIDA, s. r. o.
• cena 1.450 Kč vč. DPH a občerstvení

 

seminář Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2019 a novinky 2020

• 12. prosince 2019 (čtvrtek, 9:00 - 14:00 h.)
• přednáší Ing. Dagmar Švecová - auditorka AUDIDA, s. r. o.
• cena 1.450 Kč vč. DPH

 

 

kurz Vulkanizér - údržbář dopravních pásů

Kurzy probíhají v Mostě, v sídle naší společnosti. V případě zájmu jsme připraveni také na realizaci přímo ve Vaší firmě.

Teorie i praxe pro kompletní servis a opravy pryžových pásů pásových dopravníků používaných v lomech, štěrkovnách, pískovnách, teplárnách apod. Absolvent kurzu získá znalosti o konstrukčních prvcích, funkčních vlastnostech a technologii výroby těchto pásů. Umí samostatně provést odborné vulkanizérské práce při opravách a spojování transportních pásů všech druhů a šířek, včetně okénkování, drásání a konfekce gumou, textilem, igelitem nebo jinými plastickými materiály, a to při opravách plánovaných i havarijních přímo v terénu u zákazníka.
Dokáže obsluhovat lis pro tepelné spoje a zná vhodnost použití konkrétních lepidel a jejich sortiment pro spojování jednotlivých úseků dopravních pásů i za studena. Umí diagnostikovat případné průrazy, poškozené spoje, opotřebení krycích vrstev a stanovit životnost dopravního pásu.

vstupní předpoklady:

  • ukončení základního vzdělání (§ 54 zák.č. 561/2004 Sb.)
  • zdravotně způsobilý pro výkon povolání
  • starší 18 let 

obsahové zaměření:

  • teoretická část: bezpečnost práce, opravy průrazů, spojování pasů lepením a vulkanizací, výroba pasů pryžových, textilních, ocelokorkových, pogumování bubnů
  • praktická část: spojování a údržba

studijní materiály:

  • skripta pro pracovníky vulkanizace a příslušné normy

Absolvent zná také zásady způsobu údržby a provozu dopravních pásů, provozní ochranu, renovace a základní zásady volby vhodných konstrukcí dopravních pásů a umí je aplikovat pro jednotlivé provozní podmínky a je samozřejmě proškolen i ze zásad bezpečnosti práce a první pomoci.

 

Více informací získáte na tel. č. 777 780 530 nebo nám napište.

 
Vulkanizér - údržbář dopravních pásů 
termín: bude stanoven dle požadavků zájemců objednat
cena: smluvní
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek