Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

kurz obsluh stavebních strojů

17. - 24. září 2019
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

kurz Mzdové účetnictví s využitím VT

• 17. září - 28. listopadu 2019
• osvědčení o absolvování
• každé úterý a čtvrtek 16:00-19:30 h, 4 x sobota 8:00-14:30 h
• 120 vyučovacích hodin za 10.900 Kč

 

 

Nové přístupy v řízení lidských zdrojů

Každá organizace je tak dobrá, jak dobří jsou její lidé. Nároky na odbornost, dovednosti i ochotu podávat vysoký výkon rostou. Najít, získat a udržet dnes kvalitní lidí je pro řadu firem a organizací problém. Je třeba se nově podívat na to, co je nezbytné v personální práci dělat jinak. Především je však nutno si uvědomit, že personální práce je nedílnou součástí celkového řízení firmy a významně se podílí na její výkonnosti.

Určeno pro: HR pracovníky, majitele firem, personalisty, vyšší a střední management.

Obsah semináře:

Co se v posledních letech změnilo a jaký to má dopad do personální práce

- nové technologie vyžadují nové znalosti
- snižuje se kvalita přípravy nových lidí, vytrácejí se klíčové dovednosti
- mění se trh práce – v mnoha ohledech
- generační problém – odchody zkušených a nástupnictví
- mění se preference a životní styl lidí
Jak zajistit kvalitní výběr a adaptace lidí
- jak a čím lidi do firmy přitáhnout
- na co si dát pozor při výběru a jak jej organizovat
- jak zajistit dobrou adaptaci
Klíčoví lidé – kteří to jsou a proč, jak s nimi pracovat
- klíčové pozice z pohledu fungování organizace, kdo jsou vaši klíčoví lidé?
- co vyžadovat od klíčových lidí – a co jim nabídnout
- nové možnosti a přístupy v personální práci - zkušenosti
Jak rozvíjet a podporovat profesionalitu zaměstnanců
- v čem spočívá profesionalita vašich zaměstnanců
- vedení lidí a výchova k profesionalitě
- lidé potřebují zpětnou vazbu
Motivace zaměstnanců vs. odpovědnost a výkonnost
- ví vaši zaměstnanci, za co za co  berou mzdu a odměny?
- jak vést lidi k zodpovědnosti
- modely odměňovaní zaměřené na výkonnost
- motivace není jen o penězích – jaké maté možnosti?
Prostředí, podmínky a vztahy ve firmě jako motivační faktor
- povinností manažerů je vytvářet lidem podmínky pro práci
- otevřená komunikace je základem řešení konfliktů
- férové a dobré vztahy lze zajistit - jak na to?

Lektor: Ing. Dušan Nepejchal

Konzultant a lektor v oboru řízení lidských zdrojů.

Přes 20 let působil ve velkých průmyslových podnicích jak na expertních tak i na manažerských pozicích. V 90. letech se podílel jako generální ředitel Chemopetrolu Litvínov na transformaci této společnosti, působil v řadě představenstev a DR dalších průmyslových podniků.

Má bohaté zahraniční zkušenosti ze studijních pobytů i pracovního působení. Několik let vyučoval na katedře ekonomiky a managementu pražského CEVRO institutu.

Od roku 1996 se věnuje lektorské a konzultační činnosti v oblasti managementu. Krátce vedl vzdělávací společnost Pragoeduca, následně rozvíjel vlastní poradenskou a vzdělávací činnost ve společnosti RISTEM Advisory.

 
seminář Nové přístupy v řízení lidských zdrojů 
termín: Dle počtu zájemců objednat
cena: 2662 Kč
popis: cena vč. DPH,10% sleva pro 3 a více osob z jedné firmy
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek