Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

seminář Uplatňování DPH v roce 2019

• 13. prosince 2018 (čtvrtek, 9:00 - 14:00 h.)
• přednáší Ing. Dagmar Švecová - auditorka AUDIDA, s. r. o.
• cena 1.450 Kč vč. DPH a občerstvení

 

rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím VT

• 10. ledna - 16. dubna 2019
• osvědčení s celostátní platností (akreditace MŠMT ČR)
• každé úterý a čtvrtek 16:00-19:30 h + 8 x sobota 8:00-12:30 h
• 160 vyučovacích hodin za 13.500 Kč
• vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

 

kurz obsluh stavebních strojů

21. - 28. ledna 2019
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

 

Efektivita organizací - návrat k osvědčeným nástrojům ekonomického řízení

Efektivní fungování organizací je podmínkou jejich dlouhodobého přežití. V podnikání to platí prakticky bez výjimek, ve veřejném sektoru to vždy neplatí, ale i zde je tlak na to, aby jím poskytované služby byly na potřebné úrovni za rozumné peníze. Není přitom potřeba vymýšlet nic nového, existují osvědčené principy, jak efektivního fungování dosáhnout, existují i jednoduché způsoby a nástroje, které tyto principy uvádějí do života.
Výměna zkušeností může dnešním manažerům pomoci znovuobjevit tajemství úspěchu firem, které se těmito principy řídily a byly schopny je aplikovat. Náš seminář chce ukázat na některé z nich, které jsou dnes neprávem opomíjeny.

Obsah semináře:
 Základní východisko - jak funguje organizace
 - poslání, vize a cíle organizace
- kdo jsou naši zákazníci a co od nás očekávají?
- co našim zákazníkům dodáváme a jak to děláme?
- organizace (firma) = systém + lidé

Efektivita systému je o nastavení procesů

- jaké procesy musíme nastavit a proč
- úvahy o nákladovosti procesů
- role lidí v procesech 

Efektivita lidí je o jejich profesionalitě a osobní odpovědnosti

- jak efektivně využívat schopností lidí v rámci organizace
- každý musí rozumět tomu, co dělá a proč to dělá
- jak vést lidi k odpovědnosti a dát jim šanci se rozvíjet
- zpětná vazba, hodnocení a motivace - dejte lidem prostor a oceňte jejich přínosy

Základní pravidla ekonomického řízení a jak je uplatňovat

- plánování jako východisko ekonomického řízení
- jasná osobní odpovědnost - za každou položku (výnosu, nákladu, majetku) někdo konkrétní odpovídá
- řízení = průběžný controlling a včasná reakce na odchylky
- ukazatele, metriky a motivace - jak to spolu souvisí

Jak to dělal v Baťa

- udržovat si trvalý přehled
- vidět širší souvislosti
- stavět na klíčových lidech

Lektor: Ing. Dušan Nepejchal

Konzultant a lektor v oboru řízení lidských zdrojů.

Přes 20 let působil ve velkých průmyslových podnicích jak na expertních tak i na manažerských pozicích. V 90. letech se podílel jako generální ředitel Chemopetrolu Litvínov na transformaci této společnosti, působil v řadě představenstev a DR dalších průmyslových podniků.

Má bohaté zahraniční zkušenosti ze studijních pobytů i pracovního působení. Několik let vyučoval na katedře ekonomiky a managementu pražského CEVRO institutu.

Od roku 1996 se věnuje lektorské a konzultační činnosti v oblasti managementu. Krátce vedl vzdělávací společnost Pragoeduca, následně rozvíjel vlastní poradenskou a vzdělávací činnost ve společnosti RISTEM Advisory.

 

 
seminář Efektivita organizací - návrat k osvědčeným nástrojům ekonomického řízení 
termín: 5. prosince 2018 objednat
cena: 2662 Kč
popis: cena vč. DPH,10% sleva pro 3 a více osob z jedné firmy
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek