Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

Programátor webových aplikací

14. května - 8. června 2018
• osvědčení s celostátní platností (akreditace MŠMT ČR)
• denní výuka od 8:00 do 14:00 h
• 120 vyučovacích hodin za 25.000 Kč
• vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

 

kurz obsluh stavebních strojů

11. - 18. června 2018
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

 

kurzy pro strážníky obecní policie - prolongace, výcvik k použití zbraně

Na základě novely zákona č. 553/1981 Sb. o obecní policii a pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2009, nabízíme v rámci vzdělávání zaměstnanců obecní (městské) policie kurzy, které jsou podmínkou pro podání přihlášky ke zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu povolání strážník/ce obecní policie.

Nezapomeňte na povinnost danou zákonem - prolongační kurz musí obec strážníkovi zajistit minimálně tři měsíce před ukončením platnosti stávajícího osvědčení.


 

 .

.

 
.

 Termíny přípravných kurzů k prolongaci pro rok 2017

  • budou upřesněny

 

      (možná změna termínu, sledujte také aktuální nabídku vpravo)
:

.

.

.


 

.

Více informací získáte na tel. č.  777 780 530 nebo nám napište.

 
strážník obecní/městské policie (prolongace) 
termín: bude upřesněn objednat
cena: 3990 Kč
výcvik k používání služební zbraně a donucovacích prostředků 
termín: bude upřesněn objednat
cena: 1990 Kč
strážník obecní/městské policie (prolongace) vč. výcviku 
termín: bude upřesněn objednat
cena: 4390 Kč
popis: součástí kurzu k obnovení platnosti způsobilosti, tzv. prolongace, je výcvik k používání služební zbraně a donucovacích prostředků
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek