Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

kurz obsluh stavebních strojů

29. října - 5. listopadu 2019
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

seminář Uplatňování DPH v roce 2019 a 2020

• 28. listopadu 2019 (čtvrtek, 9:00 - 14:00 h.)
• přednáší Ing. Dagmar Švecová - auditorka AUDIDA, s. r. o.
• cena 1.450 Kč vč. DPH a občerstvení

 

seminář Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2019 a novinky 2020

• 12. prosince 2019 (čtvrtek, 9:00 - 14:00 h.)
• přednáší Ing. Dagmar Švecová - auditorka AUDIDA, s. r. o.
• cena 1.450 Kč vč. DPH

 

 

Psychosociální výcvik pro úředníky

Vzdělávání úředníků probíhá v Mostě, sídle naší společnosti, nebo ve Vašem úřadě.

AK/PV-311/2011

Účastníci kurzu, úředníci územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti, získají ucelený přehled o společenském protokolu, kultuře vystupování a etice úředníka. Pomocí případových studií se naučí lépe zvládat stres, osvojí si techniku obnovení osobních zdrojů, koncentrace a sebekontroly. Dovedou pak předvídat a předejít, případně snadněji zvládat konfliktní situace vyplývající z každodenního styku s občany.

Po ukončení vzdělávací akce obdrží každý účastník v souladu se zněním § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání.

Obsah:

  • Kultura vystupování,  osobní image - vzhled, gesta, způsob vystupování                            
  • Principy společenského chování,  etika úředníka - pravidla chování na pracovišti                    
  • Umění komunikace, formy komunikace /verbální i neverbální/                         
  • Typologie lidských povah, rozvíjení komunikačních dovedností - případové studie      
  • Asertivita jednání, metody, předcházení konfliktním situacím                           
  • Aktivace osobních zdrojů -obranné mechanismy osobnosti                                       
  • Zvládání stresu, relaxace a duševní hygiena -nácvik relaxačních metod, techniky obnovení koncentrace a sebekontroly 
  • Dotazy, diskuze

organizace přednášky (kdy, kde, v kolik, jak)

 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek