Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

26.6.2023- 3.7.2023 - Kurz obsluh stavebních a zemních strojů

 

pro více info klikněte na název kurzu nebo nás kontaktujte na vs-novak@email.cz  

 

platnost oprávnění pro obsluhu jednotlivých strojů je podmíněna

 • pro stroje se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích je nutné odpovídající řidičské oprávnění (zák. č. 361/2000 Sb.) v závislosti na parametrech stroje. Držitel průkazu strojníka musí v tomto případě vlastnit řidičské oprávnění skupiny T nebo C nebo nepřevyšuje-li maximální přípustná hmotnost stroje 3,5 t řidičské oprávnění skupiny B. Pro stroje na automobilovém podvozku musí vlastnit řidičské oprávnění skupiny C.
 • Z ustanovení § 80a odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že k řízení pracovního samojízdného stroje s vlastním druhem pohonu (traktory a pracovní stroje samojízdné) musí mít řidič řidičské oprávnění skupiny T. Toto ustanovení je platné od 19. 1. 2013, kdy do tohoto data bylo možné řídit traktory a samojízdné prac. stroje s řidičským oprávněním skupiny C. Řidič, který ŘP skupiny C získal před tímto datem, tyto stroje řídit muže, protože mu bude při nejbližší výměně ŘP zapsána na požádání i skupiny T.
  .
  (orientační přehled potřebných řidičských oprávnění pro jednotlivé stroje)
  .
 • pro stroje s elektrickým nebo diesel-elektrickým pohonem a elektrocentrál je nutná odborná způsobilost v elektrotechnice (vyhl. č. 50/1978 Sb.). Držitel průkazu strojníka musí v tomto případě mít kvalifikaci nejméně podle § 4 - pracovníci poučení.
  .
 • pro truboukladače je nutná kvalifikace jeřábníka (ČSN ISO 12 480-1). Držitel průkazu strojníka musí v tomto případě vlastnit příslužné oprávnění k obsluze jeřábů.
skupiny T
 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek