Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

kurz Obsluh stavebních strojů

7.- 14. září 2021
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 5929 Kč s DPH
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • cena 3509 Kč s DPH
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 726 Kč s DPH
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

kurz Účetnictví s využitím VT

• 7. září - 14. prosince 2021
• každé úterý a čtvrtek 16:15 - 19:15 h + 8 x sobota 8:00-13:00 h
• 160 vyučovacích hodin za 13.500 Kč

 

 

platnost oprávnění pro obsluhu jednotlivých strojů je podmíněna

 • pro stroje se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích je nutné odpovídající řidičské oprávnění (zák. č. 361/2000 Sb.) v závislosti na parametrech stroje. Držitel průkazu strojníka musí v tomto případě vlastnit řidičské oprávnění skupiny T nebo C nebo nepřevyšuje-li maximální přípustná hmotnost stroje 3,5 t řidičské oprávnění skupiny B. Pro stroje na automobilovém podvozku musí vlastnit řidičské oprávnění skupiny C.
 • Z ustanovení § 80a odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že k řízení pracovního samojízdného stroje s vlastním druhem pohonu (traktory a pracovní stroje samojízdné) musí mít řidič řidičské oprávnění skupiny T. Toto ustanovení je platné od 19. 1. 2013, kdy do tohoto data bylo možné řídit traktory a samojízdné prac. stroje s řidičským oprávněním skupiny C. Řidič, který ŘP skupiny C získal před tímto datem, tyto stroje řídit muže, protože mu bude při nejbližší výměně ŘP zapsána na požádání i skupiny T.
  .
  (orientační přehled potřebných řidičských oprávnění pro jednotlivé stroje)
  .
 • pro stroje s elektrickým nebo diesel-elektrickým pohonem a elektrocentrál je nutná odborná způsobilost v elektrotechnice (vyhl. č. 50/1978 Sb.). Držitel průkazu strojníka musí v tomto případě mít kvalifikaci nejméně podle § 4 - pracovníci poučení.
  .
 • pro truboukladače je nutná kvalifikace jeřábníka (ČSN ISO 12 480-1). Držitel průkazu strojníka musí v tomto případě vlastnit příslužné oprávnění k obsluze jeřábů.
skupiny T
 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek