Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

FIRMA JE OD 1.8.2023 PLÁTCEM DPH. 

24.4.-2.5.2024 - Kurz obsluh stavebních a zemních strojů

pro více info klikněte na název kurzu nebo nás kontaktujte na vs-novak@email.cz  

 

kurz Vulkanizér - údržbář dopravních pásů

Kurzy probíhají v Mostě, v sídle naší společnosti. V případě zájmu jsme připraveni také na realizaci přímo ve Vaší firmě.

Teorie i praxe pro kompletní servis a opravy pryžových pásů pásových dopravníků používaných v lomech, štěrkovnách, pískovnách, teplárnách apod. Absolvent kurzu získá znalosti o konstrukčních prvcích, funkčních vlastnostech a technologii výroby těchto pásů. Umí samostatně provést odborné vulkanizérské práce při opravách a spojování transportních pásů všech druhů a šířek, včetně okénkování, drásání a konfekce gumou, textilem, igelitem nebo jinými plastickými materiály, a to při opravách plánovaných i havarijních přímo v terénu u zákazníka.
Dokáže obsluhovat lis pro tepelné spoje a zná vhodnost použití konkrétních lepidel a jejich sortiment pro spojování jednotlivých úseků dopravních pásů i za studena. Umí diagnostikovat případné průrazy, poškozené spoje, opotřebení krycích vrstev a stanovit životnost dopravního pásu.

vstupní předpoklady:

  • ukončení základního vzdělání (§ 54 zák.č. 561/2004 Sb.)
  • zdravotně způsobilý pro výkon povolání
  • starší 18 let 

obsahové zaměření:

  • teoretická část: bezpečnost práce, opravy průrazů, spojování pasů lepením a vulkanizací, výroba pasů pryžových, textilních, ocelokorkových, pogumování bubnů
  • praktická část: spojování a údržba

studijní materiály:

  • skripta pro pracovníky vulkanizace a příslušné normy

Absolvent zná také zásady způsobu údržby a provozu dopravních pásů, provozní ochranu, renovace a základní zásady volby vhodných konstrukcí dopravních pásů a umí je aplikovat pro jednotlivé provozní podmínky a je samozřejmě proškolen i ze zásad bezpečnosti práce a první pomoci.

 

Více informací získáte na tel. č. 777 780 530 nebo nám napište.

 
Vulkanizér - údržbář dopravních pásů 
termín: bude stanoven dle požadavků zájemců objednat
cena: smluvní
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek