Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

FIRMA JE OD 1.8.2023 PLÁTCEM DPH. 

10.9.-17.9.2024 - Kurz obsluh stavebních a zemních strojů

pro více info klikněte na název kurzu nebo nás kontaktujte na vs-novak@email.cz  

 

ochrana osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji se RSVV s. r. o. řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Objednat“ nebo jiný způsob objednání jakékoli vzdělávací akce) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoli písemně odvolat a RSVV s. r. o. jejich údaje ze své databáze odstraní.

 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek